7.5. Konfigurace skriptu Setclock

Skript setclock čte čas z hardwarových hodin,také známých jako hodiny BIOSu nebo Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS).Pokud jsou hardwarové hodiny nastavené na UTC,tento skript převede čas hardwarových hodin na lokální čas pomocí souboru /etc/localtime (který řekne programu hwclock,ve které časové zóně se uživatel nachází).Neexistuje způsob jak zjistit,jestli jsou hardwarové hodiny nastaveny na UTC,proto to musíte nakonfigurovat ručně.

Pokud si nepamatujete,jestli jsou hardwarové hodiny nastaveny na UTC,zjistíte to pomocí příkazu hwclock --localtime --show.Ten zobrazí jaký je aktuální čas podle hardarových hodin.Pokud tento čas odpovídá aktuálními času,jsou hardwarové hodiny nastaveny na lokální čas.Pokud výsup hwclock neukazuje lokální čas,je nejspíše nastaven na čas UTC.Zkontrolujte to pomocí přidání,nebo odebrání odpovídajících hodin pro časovou zónu ukázanou hwclock.Na příklad,pokud se nacházíte v časové zóně MST,která je také známá jako GMT -0700,k lokálnímu času přidejte sedm hodin.

Změňte hodnotu proměnné UTC nížr na hodnotu 0 (nula),pokud hardwarové hodiny nejsou nastaveny na čas UTC.

Pomocí následujícího vytvořte nový soubor /etc/sysconfig/clock:

cat > /etc/sysconfig/clock << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/clock

UTC=1

# End /etc/sysconfig/clock
EOF

Dobrý návod vysvětlující jak pracovat s časem na LFS,je dostupný na http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/time.txt.Vysvětluje problémy jako časové zóny,UTC a proměnnou prostředí TZ.