7.7. Konfigurace skriptu sysklogd

Skript sysklogd spouští program syslogd s volbou -m 0.Tato volba vypíní periodické časové razítko,které ve výchozím stavu syslogd zapisuje do logovacích souborů každých dvacet minut.Pokud chcete zapnout toto časové razítko,proveďte ve skriptu sysklogd odpovídající změny.Pro více informací se podívejte do man syslogd.