8.2. Tvorba souboru /etc/fstab

Soubor /etc/fstab je používán některými programy,aby poznaly,kde jsou ve výchozím stavu připojené systémy,v jaké pořadí s co musí být před připojením zkontrolované(pro chyby intergrity).Vytvořte novou tabulku systému souborů,jako tato:

cat > /etc/fstab << "EOF"
# Begin /etc/fstab

# file system mount-point type  options     dump fsck
#                            order

/dev/[xxx]   /      [fff] defaults    1   1
/dev/[yyy]   swap     swap  pri=1      0   0
proc      /proc    proc  defaults    0   0
sysfs     /sys     sysfs defaults    0   0
devpts     /dev/pts   devpts gid=4,mode=620 0   0
shm      /dev/shm   tmpfs defaults    0   0
# End /etc/fstab
EOF

Nahraďte [xxx],[yyy] a [fff] hodnotami odpovídajícími systému,na příklad:hda5 a ext2. Pro podrobnosti o šestém sloupečku se se podívejte na man 5 fstab.

Pokud používáte žurnálovací systém souborů 1 1 na konci řádku můžete nahradit 0 0,protože takový oddíl nemusí být zálohován(dumped) nebo kontrolován.

Přípojný bod /dev/shm pro tmpfs se zde nachází,aby povolil sdílenou pamět POSIX.Jádro musí mít požadovanou schopnost zakompilovanou,aby to fungovalo(něco o tomto se nachází v příští sekci).Všimněte si,že jenom velmi málo software používá sdílenou paměť POSIX.Proto je přípojný bod volitelný.Pro více informací se podívejte na Documentation/filesystems/tmpfs.txt ve zdrojovém stromu jádra.

Do souboru /etc/fstab můžete přidat ještě další řádky.Jeden příklad je řádek pro USB zařízení:

usbfs    /proc/bus/usb usbfs  devgid=14,devmode=0660 0 0 

Tato volba bude pracovat pouze pokud jsou “Support for Host-side USB” a “USB device filesystem” zakompilované do jádra.Pokud je “Support for Host-side USB” kompilovaná jako modul,potom se usbcore musí nacházet v /etc/sysconfig/modules.