8.4. Vytvoření systému LFS schopného nabootovat

Váš zářivý nový systém LFS je téměř kompletní. Jedna z posledních věcí, kterou musíte provést je ujištění, že systém může správně nabootovat. Instrukce níže se dají aplikovat pouze na počítače architektury IA-32. Informace o “startu systému” pro ostatní architektury je k dispozici v obvyklém umístění pro tyto architektury.

Start systému může být komplexní krok, proto je třeba několik kroků. Je třeba znát aktuální zavaděč systému, aby jste mohli zavést i ostatní operační systémy. Ujistěte se, že máte použitelný záchranný disk, pokud se počítač stane nepoužitelný (nepůjde nabootovat).

Dříve jsme zkompilovali a nainstalovali zavaděč systému GRUB, čímž jsme si přípravili tento krok. Procedura zahrnuje zapsání speciálních souborů GRUB na speciální místa na pevném disku. Velmi doporučujeme vytvoření diskety GRUB jako zálohu. Vložte prázdnou disketu a spusťte následující příkazy:

dd if=/boot/grub/stage1 of=/dev/fd0 bs=512 count=1
dd if=/boot/grub/stage2 of=/dev/fd0 bs=512 seek=1

Vyjměte disketu a v bezpečí ji uložte.Nyní spusťte shelll grub:

grub

Grub používá vlastní strukturu pojmenování pro perné disky ve formátu (hdn,m),kde n je číslo pevného disku a m je číslo oddílu,oboji od nuly.Na příklad,oddíl hda1 je (hd0,0) v GRUBu a hdb3 je (hd1,2).Naproti Linuxu GRUB nepovažuje jednotky CD-ROM za pevné disky.Na příklad,pokud používáte CD na hdb a druhý pevný disk na hdc,druhý pevný disk bude stále (hd1).

Pomocí předcházejících informací,odhalte odpovídající hlavní oddíl(nebo bootovací oddíl,pokud je používan jako oddělený).V následujícím příklad je za hlavní(nebo oddělený bootovací) oddíl považován hda4.

Řekněte GRUBu,kde má hledat soubory stage{1,2}.Klavesu Tab můžete použít všude,abyste si zobrazili další možnosti GRUBu:

root (hd0,3)
[Warning]

Warning

Následující příkaz přepíše aktuální zavaděč systému.Pokud toto nechcete,tento příkaz nespouštějte,například pokud používáte zavaděč systému třetí strany k ovládání Master Boot Record (MBR).V tomto případě,můžete nainstalovat GRUB do “bootovacího sektoru” oddílu LFS pomocí následujícího příkazu setup (hd0,3).

Řekněte GRUBu,aby se nainstaloval do MBR hda:

setup (hd0)

Pokud všechno proběhlo v pořádku,GRUB zobrazí,že našel své soubory v /boot/grub.Toto je správně.Opusťte shell grub:

quit

Vytvořte soubor “seznam menu” definujícíbootovací menu GRUBu:

cat > /boot/grub/menu.lst << "EOF"
# Begin /boot/grub/menu.lst

# By default boot the first menu entry.
default 0

# Allow 30 seconds before booting the default.
timeout 30

# Use prettier colors.
color green/black light-green/black

# The first entry is for LFS.
title LFS 6.1
root (hd0,3)
kernel /boot/lfskernel-2.6.11.12 root=/dev/hda4
EOF

Můžete přidat vstup pro hostitelskou distribuci.Může vypadat takto:

cat >> /boot/grub/menu.lst << "EOF"
title Red Hat
root (hd0,2)
kernel /boot/kernel-2.6.5 root=/dev/hda3
initrd /boot/initrd-2.6.5
EOF

Pokud používáte také Windows,následující vstup umožní jeho nabootování:

cat >> /boot/grub/menu.lst << "EOF"
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
EOF

Pokud info grub nanabídně všechen potřebný materiál,následující informace o GRUBu se nachází na jeho stránkách n http://www.gnu.org/software/grub/.

FHS vyžaduje,aby na soubor GRUBu menu.lst byl symbolický odkaz /etc/grub/menu.lst.K uspokojení tohoto požadavku,spusťte následující příkaz:

mkdir /etc/grub &&
ln -s /boot/grub/menu.lst /etc/grub