8.3. Linux-2.6.11.12

Balíček Linux obsahuje jádro Linuxu.

Průměrný čas kompilace: 4.20 SBU
Potřebné volné místo: 181 MB
Instalace závisí na: Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Modutils, Perl, a Sed

8.3.1. Instalace jádra

Konfigurace jádra zahrnuje několik kroků—konfiguraci,kompilaci a instalaci.Přečtěte si soubor README ve zdojích jádra,abyste zjistli další metody konfigurace jádra.

Připravte kompilaci pomocí následujícího příkazu:

make mrproper

Toto zajistí,žr strom jádra je absolutně čistý.Tým jádra doporučuje spuštění tohoto příkazu před každou kompilací jádra.Nespoléhejte na to,že zdrojový strom jádra bude po rozbalení čistý.

Pokud jste se rozhodli v Section 7.6, “Konfigurace Linuxové Konzole,” zkompilovat jadernou mapu do jádra,spusťte nádsledující příkaz:

loadkeys -m /usr/share/kbd/keymaps/[path to  keymap] > \
    drivers/char/defkeymap.c

Na příklad,pokud používáte Dánské(Dutch) rozložení klávesnice,použijte /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/nl.map.gz.

Nakonfigurujte jádro pomocí rozhraní stromu.BLFS má některé informace o dalších balíčcích potřebných pro konfiguraci v http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/longindex.html#kernel-config-index:

make menuconfig

Také můžete v některých situacích použít make oldconfig.Pro další informace se podívejte do souboru README.

Pokud chcete můžete vynechat konfiguraci jádra a zkompírovat konfigurační soubor jádra .config z hostitelského systému(pokud je k dispozici) do rozbaleného adresáře linux-2.6.11.12.Toto ale nedoporučujeme.Je lepší prozkoumat všechny konfigurační menu a vytvořit konfigurační soubor jádra od základů.

[Note]

Note

NPTL vyžaduje kompilaci s GCC-3.x, v tomto případě 3.4.3.Není doporučeno kompilovat jádro s GCC-2.95.x,protože to způsobuje chyby s testech Glibc.Normálně se toto nemusí připomínat,protože LFS nepoužívá GCC-2.95.x.Na smůlu je ale dokumentace jádra zastaralá a stále doporučuje kompiler GCC-2.95.3.

Zkompilujte jaderný image a moduly.

make

Pokud použíjete moduly jádra,budete potřebovat soubor /etc/modprobe.conf.Informace týkající se konfigurace modulů a jádra se nachází v dokumentaci jádra v adresáři linux-2.6.11.12/Documentation.Také může být zajímavé modprobe.conf(5).

Ostatní dokumentaci čtěte opatrně,protože se obvykle týká pouze jader 2.4.x.Poznali jsme,že problémy jako Hotplug a Udev nejsou zdokumentovány.Problém je,že Udev vytvoří uzel zařízení pouze pokud Hotplug,nebo uživatelský skript vloží odpovídající modul do jádra,a ne všecyhny moduly jsou detekovatelné Hotplugem.Všimněte si,že zápis jako níže v souboru /etc/modprobe.conf nepracuje s Udevem:

alias char-major-XXX some-module

Z důvodů komplikací s Hotplugem,Udevem a moduly doporučujeme začít s jádrem kompletně bez modulů,zvláště pokud poprvé používáte Udev.

Nainstalujte moduly,pokud je jaderná konfigurace používá:

make modules_install

Poté co je kompilace jádra hotova,ještě není vše hotovo.Některé soubory musíte zkopírovat do adresáře /boot.

Cesta k image jádra závisí na použité platformě.Následující příkaz předpokládá architekturu x86:

cp arch/i386/boot/bzImage /boot/lfskernel-2.6.11.12

System.map je soubor symbolů pro jádra.Mapuje body vstupů každé funkce v jaderném API,stejně jako adresy jaderých datových struktur pro běžící jádro.Pomocí následujícího příkazy nainstalujte mapový soubor:

cp System.map /boot/System.map-2.6.11.12

Konfigurační soubor jádra .config vytvořeným make menuconfig obsahuje všechny konfigurační volby pro jádro,které bylo právě zkompilováno.Je dobrý nápad zachovat tento soubor pro budoucí použití:

cp .config /boot/config-2.6.11.12

Je důležité si všimnout,že soubory v adresáři s jadernými zdroji,nejsou vlastněné uživatelem root.Pokud je balíček rozbalen uživatelem root (jako v prostředí chroot),soubory mají uživatelské a skupinové ID jako na počítačí toho,kdo balíček vytvořil.Toto obvykle není problém pro ostatní balíčky,protože jsou zdroje po instalaci vymazány.Linuxové zdroje jsou ale zachovány na dlouhou dobu.Z tohoto důvodu je zde možnost,že ID tvůrce balíčku se může shodovat v ID někoho na počítači.Tato osoba pak může mít právo zapisovat do jaderných zdrojů.

Pokud jaderné zdroje chcete zachovat spusťte chown -R 0:0 na adresář linux-2.6.11.12,abyste se ujistili,že všechny soubory jsou vlastněny uživatelem root.

[Warning]

Warning

Některá dokumentace doporučuje vytvoření odkazu /usr/src/linux do adresáře se zdroji jádra.Toto platí pro jádra před sérií 2.6 a nesmí být vytvořen na systému LFS,protože může způsobit problémy pro balíčky,které budete chtít zkompilovat až váš systém LFS dokončíte.

Také hlavičky s systémovém adresáři include musí být vždycky stejné se kterými jste zkompilovali Glibc,které jsou z balíčku Linux-Libc-Headers a proto nesmí být nikdy nahrazeny hlavičkami jádra.

8.3.2. Obsah Linux

Nainstalované soubory: config-2.6.11.12, lfskernel-2.6.11.12, a System.map-2.6.11.12

Krátký popis

config-2.6.11.12

Obsahuje všechny konfigurační volby jádra

lfskernel-2.6.11.12

Základ systému Linux.Po zapnutí počítače je to první část operačního systému,která se načte.Detekuje a inicializuje všechny komponenty počítače a zpřístupní je jaké strom souborů softwaru a zapíná jednoprocesorový počítač do víceúlohového stroje,kterýzdálnivě spouští programy ve stejnou dobu

System.map-2.6.11.12

Seznam adres a symbolů;mapuje vstupní body a adresy všech funkcí a datových struktur v jádře