9.2. Zápočet

Nyní když jste dokončili knihu,chcete být započítán jako uživatel LFS?Podívejte se na http://www.linuxfromscratch.org/cgi-bin/lfscounter.cgi a zaregistrujte se jako uživatel LFS pomocí vyplnění vašeho jména a první verze LFS,kterou jste používali.

Nyní se do nového LFS můžete restartovat.