4. Minimální požadavky

Počítač musí běžet na jádře nejméně 2.6.2 kompilovaném s GCC.3.0 nebo vyšším. Jsou zde pro to dva důvody. Za prvé testy Native POSIX Threading Library (NPTL) skončí s chybou, pokud hostitelský systém není kompilován s GCC-3.0, nebo pozdější verzi. Za druhé jádro 2.6.2 nebo pozdější je nutné pro využití Udev. Udev vytváří zařízení dynamicky pomocí systémů souborů sysfs. Podpora pro tento souborový systém v ovladačích jádra se objevila teprve nedávno. Musíme si být jisti, že všechna kritická zařízení se vytvořila správně.

Abychom zjistili, jestli jádro hostitelského systému splňuje požadavky, spusťte následující příkaz:

cat /proc/version

Výstup bude podobný tomuto:

Linux version 2.6.2 (user@host) (gcc version 3.4.0) #1
    Tue Apr 20 21:22:18 GMT 2004

Pokud výsledek předchozího příkazu neukáže, že hostitelské jádro je 2.6.2 (nebo vyšší) a že bylo kompilováno pomocí GCC-3.0 (nebo pozdějším), musíte to napravit. Jsou dvě možnosti jak to vyřešit. Nejdříve se podívejte jestli váš dodavatel Linuxu nabízí balíček s jádrem 2.6.2(nebo vyšším). Pokud ano, nainstalujte jej. Jestliže ne, můžete jádro zkompilovat vlastnoručně. Postup pro kompilaci jádra a konfiguraci zavaděče systému najdete v kapitole Chapter 8. Druhá možnost může být zkouškou vašich Linbuxových znalostí. Pokud je tento požadavek příliš náročný, potom ještě nezkoušejte tuto knihu.